Kent Berglund, rådgivare

Publicerad 28 april 2016 Kontaktperson: Kent Berglund

Han ser ständigt möjligheter i stället för problem. Kent Berglund älskar att lösa tvister och känner sig uppskattad av medlemsföretagen. Chansen att utvecklas beskriver han som fantastisk.

”Organisationen präglas av en otrolig öppenhet” Kent Berglund

Kent Berglund arbetar som rådgivare i Region Norr och hjälper medlemsföretagen i norra Sverige med arbetsrättsliga frågor. Det handlar om rådgivning, förhandlingar och utbildningar. Kent jobbar även med branschfrågor.

Gillar du ditt jobb?

Jag trivs otroligt bra och har aldrig varit på något bättre ställe. Det var en liten dröm att få jobba med det jag gör. Tidigare har jag arbetat som bland annat tekniker, personalchef, platschef och konsult på olika företag. Det ger en bra bakgrund när jag har kontakt med olika företag. Jag har fått läsa på en del om lagar och kollektivavtal men tycker att det är väldigt intressant.

Ofta kliver jag in i jobbiga situationer där jag är efterlängtad. Medlemsföretaget vill ha vår stöttning och hjälp för att lösa de problem som har uppstått. Tvistelösning är verkligen roligt! Min inställning är att alla problem går att lösa.

Hur är möjligheterna att utvecklas?

För egen del utvecklas jag främst genom kontakterna med förhandlingsavdelningen i Stockholm. Genom att delta i centrala förhandlingar, olika arbetsgrupper och hålla kurser tillsammans med kollegorna, lär jag mig också otroligt mycket. Dessutom har vi antagligen Sveriges mest kompetenta chefsjurister.

Jag tycker om att läsa om lagstiftning och avtal, för mig är det är en ynnest att jobba med den här typen av frågor. Möjligheten att växa och utvecklas i den här rollen är fantastisk.

Har Teknikföretagen förändrats under din tid här?

Jag började på Teknikföretagen 2002. Då var det mer fyrkantigt och strikt. Det var inte lika öppet mellan dem som satt på huvudkontoret och oss som jobbar ute i landet. Teknikföretagen har genomgått en stor förändring under den tid jag har varit här. Det går alltid att ringa kollegor och hela organisationen präglas av en otrolig öppenhet.

Hur rensar du huvudet från jobb?

Mitt stora fritidsintresse är jakt, det är en lisa för själen att gå ute i skogen med min hund. Jag måste vara närvarande och kan inte tänka på något annat. Sedan kan jag komma tillbaka och ta mig an arbetet med friska tag.