”Organisationen präglas av en otrolig öppenhet” Kent Berglund, Rådgivare Region Norr