Räkna ut företagets medlemsavgift

Totalt utbetalda löner enligt företagets kontrolluppgift (kontakt bruttolön enligt kod 11, skattepliktiga förmåner enligt kod 12, 13 och 18, samt semestermedel som inbetalats till semesterkassan). Vid frågor om gränsdragningen arbetare/tjänstemän vänligen kontakta Teknikföretagens regionala rådgivare.
Totalt utbetalda löner enligt företagets kontrolluppgift (kontakt bruttolön enligt kod 11, skattepliktiga förmåner enligt kod 12, 13 och 18, samt semestermedel som inbetalats till semesterkassan). Vid frågor om gränsdragningen arbetare/tjänstemän vänligen kontakta Teknikföretagens regionala rådgivare.

*) Inkluderar tjänstemän, vd och ägare.

Har du hängavtal med facket idag? Hängavtal är ett kollektivavtal som tecknats direkt mellan ett företag och ett fackförbund. Hängavtal eller andra kollektivavtal tecknade före inträde i Teknikföretagen kan behöva sägas upp. Vänligen kontakta Teknikföretagens regionala rådgivare om ni är osäkra på er avtalssituation.

Vilka hängavtal har du?