Forskning och innovation

Publicerad 3 september 2015 Senast uppdaterad 28 november 2016

Teknikföretagen vill att staten ska investera mer i behovsmotiverad forskning och utveckling (FoU) som kan ge innovationer och nytta i samhället. Här till höger hittar du våra ställningstaganden inom området forskning och innovation.