Energi

Publicerad 3 september 2015 Kontaktperson: Pär Hermerén

Teknikföretagen vill se en blocköverskridande energipolitik med lösningar på nordisk nivå och på sikt en gemensam europeisk elmarknad. Här till höger hittar du vårt ställningstagande inom området energi.