Nationell lönekonferens

Publicerad 8 mars 2017

Unionen och Teknikföretagen inbjuder till en gemensam nationell lönekonferens i syfte att informera om och diskutera tillämpningen av processlöneavtalet i Teknikavtalet Unionen.


Innehåll

Genomgång av löneavtalet och intentionerna bakom. Tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Medverkar gör avtalsansvariga, förhandlare och experter från Teknikarbetsgivarna respektive Unionen.

Konferensen äger rum på Gotia Tower i Göteborg den 15 maj 2017 kl 13.00-16.00.

Anmäl dig här. Senast den 2 maj.

Varmt välkommen!