Vår position är ansvarfull

Publicerad 11 februari 2016 Kontaktperson: Torsten Dobbertin

Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Vårt välstånd och höga välfärd kommer från exportföretagens framgångar på en världsmarknad. Pengar har kommit in i landet tack vare unika innovationer, kompetenta medarbetare och framgångsrika företagsledare. Industriavtalet har sedan det skapades gett medarbetarna reallöneökningar i världsklass, och samtidigt tagit hänsyn till företagens konkurrenskraft. Men något håller på att förändras.

Torsten Dobbertin, Regionchef Region Väst.

Lars Ask, ordförande för verkstadsklubben Volvo Skövde, menar i sin debattartikel att vår position inför avtalsrörelsen är provocerande. Men i dagens globaliserade verklighet har Sverige inte längre några egentliga konkurrensfördelar. Samma kompetens och teknik finns tillgänglig över i stort sett hela världen. Företagen är delar i globala värdekedjor där verksamhet i ett land lätt kan växlas över till motsvarande verksamhet i ett annat. Det är också en värld där konjunkturen svänger snabbare och kraftigare.

I dag skriver Teknikföretagens Torsten Dobbertin, Regionchef region väst, tillsammans med Håkan Tobiasson, vikarierande regionchef IKEM region västra Sverige, en replik till Lars Ask i Skarabors Allehanda, Sla.se. Läs hela debattinlägget här.