Tillfälligt stark tillväxt

Publicerad 11 maj 2016 Kontaktperson: Anders Rune

Bilindustrin har på ett år lyft produktionsnivån med 40 procent och det har stor effekt på årets siffror för industrin. Med bilindustrin framgångar nås i år en tillväxt på 6,5 procent för teknikindustrin i Sverige. Men för övriga delar av teknikindustrin gäller tillväxttal på låga 1 till 2,5 procent. Antalet anställda bedöms sammantaget bli kvar på närmast oförändrad nivå.


Lyftet i bilindustrin får stort genomslag i år och det är särskilt efterfrågan på personbilar i Europa och i USA som svarar för lyftet. Även tunga lastbilar har en stark efterfrågan i Europa, en efterfrågan som ser ut att fortsatta även under nästa år.

Kontrasten mellan en framgångsrik bilindustri och andra branscher har tilltagit. Det gäller inte bara i Sverige utan på många andra håll, exempelvis i USA och Storbritannien. Särskilt markant är skillnaden gentemot maskin- och metallvaruindustrin. Att industrin på de flesta håll har låg marknadstillväxt samtidigt som man har gott om ledig produktionskapacitet är en viktig förklaring till maskinindustrins svaga tillväxt. Det investeras mest i rena ersättningsinvesteringar och utan mer expansiva investeringar kommer konjunkturen internationellt även fortsättningsvis vara dämpad.

För teknikindustrin räknar vi med en global tillväxt på historiskt svaga 2,5 procent i år. Här har vi räknat med att Europa går lite bättre än tidigare samtidigt som tillväxten i USA blir mer dämpad. För svensk industri är det framförallt raset i Norge men även en oroande svag utveckling i Tyskland som har störst betydelse. Kina är fortsatt osäkert och de stora rysarna Brasilien och Ryssland planar nu i bästa fall ut på en djup botten. Förutsättningarna för tillväxt är sammanfattningsvis fortsatt begränsade.

Ladda ner konjunkturprognosen för maj 2016 här

För mer information, kontakta:
Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01
Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70