Ekonomiskt stöd till arbetsmiljöutbildningar

Publicerad 20 januari 2016 Kontaktperson: Kresimir Iveskic

Svenskt Näringsliv, PTK och LO har träffat en överenskommelse om stöd för arbetsmiljöutbildningar. AFA Försäkring kommer under 2016, 2017 och 2018 att skjuta till 25 miljoner kronor/år till arbetsmiljöutbildningar för skyddsombud och chefer.

 

För skydds- och arbetsmiljöombuden handlar det om vidareutbildningar, för chefer handlar det om både grund- och vidareutbildningar. Avtalet börjar gälla januari 2016 och då kan arbetsgivare kontakta AFA Försäkring för att ansöka om ersättning för arbetsmiljöutbildningar.

Ersättning betalas ut för utbildningar som genomförs av godkända utbildningsanordnare, och Teknikföretagen är en av dessa.

AFA Försäkrings hemsida kan man läsa mer om detaljerna.

Vid frågor kontakta:

Malin Nilsson 08-782 09 61 eller Kresimir Iveskic 08-782 08 98