Ökad statlig satsning på yrkesintroduktion

Publicerad 17 januari 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014 av Anna Häller

Nu kan arbetsgivare som anställer enligt yrkesintroduktionsavtalet mellan Teknikföretagen och IF Metall även söka ekonomiskt stöd.

Varför väljer företag att tillämpa avtalet? Vilka är fördelarna? Vad säger ungdomarna? Hur fungerar samarbetet med facket? Se intervjuer från företaget Ljunghäll.

Stödet består av lönesubvention, motsvarande ordinarie arbetsgivaravgift (31,42 procent av bruttolönen) och ett handledarstöd om 2 500 kronor per månad och anställd. Stödet utgår som längst under 12 månader. Mer information om stödet och hur man gör för att ansöka finns på Arbetsförmedlingens webb.

Yrkesintroduktionsavtalet mellan Teknikföretagen och IF Metall kom till för att underlätta för arbetslösa ungdomar att komma i kontakt med arbetslivet och säkra företagens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov.

Ett av företagen som använder yrkesintroduktionsavtalet är Ljunghäll i Vimmerby. Ljunghäll går mot en högre automatiserad och teknikintensiv produktion, något som de anser att utbildningssystemet inte kan leverera fullt ut i dag. Styrkan i avtalet om yrkesintroduktion, anser företaget, handlar till stor del om möjligheten att färdigutbilda. Ungdomarna får utveckling och utbildning under anställningen och företaget kan i sin tur forma sina medarbetare i den egna verksamheten.

Våren 2011 anställde ABB High Voltage Cables i Karlskrona 36 ungdomar med yrkesintroduktionsavtalet. I dag är 34 av dem fortfarande kvar i verksamheten. Med hjälp av handledning och uppföljning så har yrkesintroduktionsavtalet legat till grund för ytterligare rekrytering av medarbetare till arbetsplatsen. För ABB har yrkesintroduktionen inneburit att man kunnat anställa till en lägre kostnad under den tid som det tar att lära upp en nyanställd som saknar rätt utbildning. Avtalet har också underlättat att få in yngre medarbetare i verksamheten.

– Med hjälp av yrkesintroduktionsavtalet ges företag ytterligare möjlighet att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjningen. Yrkesintroduktion är ett sätt för företag att lösa pensionsavgångar och avtalsformen underlättar även för att internt utveckla specialistkompetens, säger Anna Wärmé Lüthi, som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen och är partsgemensam projektledare för pilotprojektet Industrins Yrkesår.

Industrins Yrkesår är en partsgemensam satsning för att bidra till industrins kompetensförsörjning. Den omfattas dock inte av det nya statsstödet för yrkesintroduktion då Arbetsförmedlingen redan bekostar och tillhandahåller bransch- och företagsanpassad utbildning i upp till 32 veckor, varav upp till 16 veckor under anställningstid. Modellen kan ses som en ny rekryteringskanal, framförallt för företag med svårigheter att hitta utbildade yrkesmedarbetare och som vill ha extra stöd i utbildningsdelen. Kombinerat med stöd för nystartsjobb blir kostnaden i stort densamma som för yrkesintroduktionsavtal med lönesubvention och handledarstöd. Genom Industrins Yrkesår är Arbetsförmedlingen stödstrukturen för rekrytering, matchning och utbildning. Utbildningsleverantörerna, upphandlade inom Arbetsförmedlingens avtal för verkstadsteknik, svets och plåt, erbjuder företagen breda möjligheter för att ge nya medarbetare den yrkesspecifika kompetens som produktionen kräver.

Kontakta gärna din regionala företagsrådgivare för mer information.