Energieffektivisering

Publicerad 28 januari 2015 Senast uppdaterad 17 september 2015 Kontaktperson: Pär Hermerén

Teknikföretagen arbetar för effektivare energianvändning. Energieffektivisering av samhälle och industri stärker konkurrenskraften genom lägre kostnader och minskad sårbarhet.

Energieffektivisering driver också på utvecklingen av nya produkter, ger förutsättningar för nya exportframgångar och därmed också för stor miljönytta på global nivå. Därför vill vi att regeringen inför ett program för att stimulera energieffektivisering inom hela industrin.