Nyckeltal 2015

Publicerad 19 september 2016 Kontaktperson: Bengt Lindqvist

Lönsamhetsanalysen baseras på årsredovisningar från medlemmar i Teknikföretagen och utförs årligen. Utifrån detta beräknas en mängd nyckeltal som avkastningsmått, vinstmarginaler, kapitalrationaliseringsmått samt produktivitetsmått.

Resultaten presenteras i augusti/september varje år.

På denna sida återfinns den senaste rapporten samt nyckeltal i excelformt med data för teknikindustri totalt, delbranscher, underleverantörer och storleksgrupper av företag.