Konjunkturbarometer

Publicerad 5 januari 2016 Senast uppdaterad 21 mars 2017 Kontaktperson: Anders Rune

Här samlar vi konjunkturbarometrar som Teknikföretagen ger ut. De utges fyra gånger per år, i mars, juni, september och december, och här finner du barometrar från 2014 och framåt.