Anställningsskyddslagen

Publicerad 30 september 2014

Arbetstagarbegreppet

Anställningsformer

Avskedande

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av arbetsbrist