Underhåll

NU 15 – Allmänna bestämmelser för Underhåll
NU 15 är avsett för löpande avtal om förebyggande och/eller avhjälpande underhåll mellan teknikföretag. Det är avsett att tillämpas inom Norden. Till de allmänna bestämmelserna finns även en kontraktsbilaga.

Språk: svenska

Kontrakt för Underhåll enligt NU 15
Formuläret är ett hjälpmedel för de företag som tillämpar NU 15. Det fungerar också som en checklista med avseende på vilka frågor som bör regleras individuellt.

Språk: svenska

NR 15 – Allmänna bestämmelser för Avhjälpande Underhåll
NR 15 är avsett för fall där ett företag åtar sig att avhjälpa fel som drabbat ett annat företags utrustning och åtgärden inte omfattas av något löpande avtal, eller garantiåtagande. Underhållsarbetet kan utföras där utrustningen befinner sig, eller i leverantörens verkstad. NR 15 är avsett att tillämpas inom Norden. 

Språk: svenska

Orgalime M 2000 – General Conditions for Maintenance
Orgalime M 2000 är avsett för internationella avtal där företag åtar sig att utföra underhåll av kundens utrustning. Åtagandet kan avse både förebyggande som avhjälpande underhåll, eller endera. I huvudsak är bestämmelserna överensstämmande med NU 15.

Språk: svenska, engelska, tyska, spanska, franska, italienska och portugisiska

Orgalime R 02 – General Conditions for Repair of Machinery and Equipment
Orgalime R 02 är avsett för internationella avtal där företag åtar sig att avhjälpa fel i ett annat företags utrustning utan att det föreligger något tidigare åtagande på grund av garanti eller löpande underhållsavtal. Har samma användningsområde som NR 15.

Språk: svenska, engelska, tyska, spanska och franska