Översikt standardavtal

Det är viktigt att välja rätt avtal beroende på vilken typ av produkt eller tjänst och vilken marknad som affären avser. Standardavtalen är indelade i sex olika typer. Läs mer om avtalen i menyn till vänster. De språkversioner som anges tillgängliga är identiska med dem som ingår i tjänsten Standardavtal Online.

Vissa standardavtal kan finnas utgivna på andra språk utöver dem som anges under respektive rubrik till vänster i menyn. Exempel härpå är NL 09 och NLM 10 som är utgivna på finska och norska. Den som önskar tillgång till dessa och andra standardavtal i språkversioner som inte är angivna under någon rubrik till vänster hänvisas dock i första hand till att kontakta respektive utgivare.

Standardavtal Online är en betaltjänst som mot en låg kostnad ger dig tillgång till ett stort antal avtal. Läs mer om tjänsten under särskild rubrik.

Avtalen NL 09, NLM 10, NLS 10 och NLS 10 E är fria för nedladdning.

Alla avtal kan även beställas i pappersform från Lamanica, se länk till höger. Därifrån kan du också beställa vissa modellavtal och andra kontraktshjälpmedel för exempelvis återförsäljar- och licensavtal som inte ingår i Standardavtal online.

Har du frågor som rör Standardavtal online? Kontakta standardavtal@teknikforetagen.se.

Mer på internet