Teknikföretagen lämnar Industriavtalet

Publicerad: 2010-04-29

Av : Jonas Cohen

Teknikföretagen har idag sagt upp Samarbetsavtalet om industriell utveckling och lönebildning (Industriavtalet). Uppsägningen träder i kraft den 31 oktober 2010.

- Ett av de två viktiga syftena med Industriavtalet – att främja industrins konkurrenskraft – har inte varit utgångsläget för avtalsförhandlingarna inom industrin. Facken inom industrin har accepterat att Industriavtalet institutionaliserats om från att vara normbildande på sina egna villkor, till att vara verktyg för inhemskt skyddade sektorers löneanspråk. Denna utveckling startade redan vid förra avtalsrörelsen och accentuerades i år, svarar Teknikföretagens vd, Anders Narvinger på frågan om varför Teknikföretagen väljer att säga upp avtalet.

- Vi har informerat övriga men det är Teknikföretagen och vår styrelse som fattat beslutet, fortsätter Anders Narvinger.

Ni  blev ju klara med avtal på ert område för ganska länge sedan. Varför har ni dröjt ända tills nu med att agera?

– Orsaken är att vi velat att samtliga parter inom industrin skulle bli klara först, säger Anders Narvinger.

På frågan om ytterligare förändringar till följd av årets avtalsrörelse och uppsägningen av avtalet, väljer Anders Narvinger att inte spekulera.

- Det innebär dock inte att förändringar inte kommer – för de kommer säkerligen, fortsätter Anders Narvinger som förtydligar att uppsägningen av Industriavtalet inte påverkar giltigheten och tillämpningen av de nyligen träffade kollektivavtalen med IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Inte heller påverkas de fackliga relationerna på arbetsplatserna, eftersom Industriavtalet avser samarbete och förhandlingar mellan Teknikföretagen och de fackliga motparterna på central nivå. 

Ladda ner dokument

EPiTrace logger