VI HJÄLPER STORA SOM SMÅ FÖRETAG; ABB OCH BENGTSSONS MEKANISKA.

”Vi har stor nytta av Teknikföretagen i såväl de större frågorna såsom lönerörelse, internationella perspektiv och svensk politik men också i individuella ärenden eller för rådgivning i någon specialistfråga.” Tommy Gustafsson-Rask, VD BAE Systems Hägglunds