Arbetsgivargrupper

Publicerad 22 december 2014

Det lokala nätverket utgörs av regionens srbetsgivargrupper. I dessa träffas företagen på orten för att diskutera gemensamma frågor och utbyta erfarenheter.

Helsingborg
Ordförande
Per Alderbrink
AB Elektrokoppar
Box  914
251 09 Helsingborg

Kontaktperson Teknikföretagen:  Magnus Nyberg   
 
Hässleholm
Ordförande
Ola Karlsson
VEAB Heat Tech AB
Box 265
281 23 Hässleholm

Kontaktperson Teknikföretagen:  Åsa Rönngard 
 
Karlskrona industrigrupp 
Kontaktperson Teknikföretagen:  Lars Lindqvist  
 
Karlskrona personalchefsgrupp
Ordförande
Britt-Inger Österlind
AREVA NP Uddcomb AB
Box 65
371 21 Karlskrona

Kontaktperson Teknikföretagen:  Björn Åhlander 
 
Landskrona
Ordförande
Ulf Jensen
SWEP International AB
Box 105
261 22 Landskrona

Kontaktperson Teknikföretagen:  Björn Åhlander
 
Malmö II
Ordförande
Bertil Eklund
Fosieborg AB
Knackstensgatan 2
213 76 Malmö

Kontaktperson Teknikföretagen:  Åsa Rönngard
 
Malmö III
Ordförande
Niklas Larsson
Elektroproduktion L & W AB
Transportvägen 18
246 42 Löddeköpinge

Kontaktperson Teknikföretagen: Magnus Nyberg
 
Mellersta Skåne

Kontaktperson Teknikföretagen:  Magnus Nyberg
 
Nordvästra Skåne
Ordförande
Caroline Andersson
EMVE Sweden AB
Box 144
265 22 Åstorp

Kontaktperson Teknikföretagen:  Björn Åhlander 
 
Osby-Östra Göinge
Kontaktperson Teknikföretagen:  Åsa Rönngard    
 
Västra Blekinge PC-grupp 
Kontaktperson Teknikföretagen:  Åsa Rönngard

Ystad
Ordförande
Lars Andersson
Norfrig Service AB
Box 93
273 22 Tomelilla
Tfn 0417 - 199 40

Kontaktperson Teknikföretagen:  Björn Åhlander   
 
Åhus
Ordförande
Roterande

Kontaktperson Teknikföretagen: Magnus Nyberg