Skellefteå

Publicerad 2014-09-24

Vårt kontor i Skellefteå ger service till medlemsföretag i Norrbottens och Västerbottens län.

Adress och telefon:
Teknikföretagen
Expolaris Center
931 78 Skellefteå
Telefon: 0910-78 29 20
Fax: 0910-78 29 99

Medarbetare