Hanna Stenvall

Kommunikations- och marknadschef, SOFF
E-postadress hanna.stenvall@soff.se
Avdelning Teknikföretagens Branschgrupper