Lars Lindqvist, regionchef

Publicerad 28 april 2016

Känslan att befinna sig mitt i nyhetsflödet är oslagbar. Lars Lindqvist gillar den nära kontakten med medlemsföretagen och inspireras av sina medarbetare.

”Vi befinner oss mitt i nyhetsflödet” Lars Lindqvist

Lars Lindqvist är regionchef för Region Syd och beskriver kontoret som en komplett HR-avdelning som servar cirka 650 företag i Skåne och Blekinge. Huvudfokus ligger på arbetsrättsliga frågor men kontoret jobbar även med andra områden som är viktiga för branschen, exempelvis kompetensförsörjning.

Hur är det att jobba regionalt?

Jag jobbar väldigt nära medlemsföretagen i regionen och har blivit vän med många av cheferna där. Vår regionala närvaro bygger ju på att vi ska ha gedigen företagskännedom och vara lätta att nå. Det blir också enkelt för medlemsföretagen att höra av sig när de känner oss som jobbar här.

Fördelen med att jobba med så många olika företag är att vi får en enorm erfarenhet. En personalfråga som dyker upp för första gången hos ett företag har vi ofta hanterat många gånger tidigare. Då vi dessutom känner regionens fackliga företrädare väl, kan vi oftast lösa problemet på ett smidigt sätt och tacksamheten är stor.

Vad har förändrats under din tid på Teknikföretagen?

Jag började här 1985 och tänkte att jag skulle ge det två eller tre år. Men jag trivdes så otroligt bra. I början låg fokus mest på lönefrågor och i renodlade verkstadsmiljöer. Jobbet har blivit ofantligt mycket bredare.

Vilken är din roll som chef?

Medarbetare i dag förutsätter frihet under ansvar, det innebär att chefen har en mer coachande roll. Den uppgiften är inte direkt betungande eftersom mina medarbetare har ett starkt intresse för de frågor vi jobbar med. Min uppgift blir snarare att säga “Nu går du hem, du har jobbat tillräckligt.”

Rekommenderar du Teknikföretagen?

Ja, det här är ett fantastiskt jobb. Vi befinner oss mitt i nyhetsflödet. Vi är alltid välinformerade om nyheter inom arbetsrättsområdet, ibland är vi till och med en del av processen. Den dagliga kompetensutveckling som kontakterna med alla medlemsföretag ger är nog en viktig förklaring till att medarbetarna i regionorganisationen i princip aldrig slutar, trots att vi som jobbar här utsätts för många rekryteringsförsök.