För arbete och välstånd i Sverige – Teknikföretagens näringspolitiska program 2016

Publicerad 7 mars 2016 Kontaktperson: Amelie von Zweigbergk

Nu finns Teknikföretagens näringspolitiska program för 2016 för nedladdning. Näringspolitiska programmet är en sammanfattning av En industristrategi för arbete och välstånd i Sverige 2016.

 

För att stärka konkurrenskraften och göra Sverige mer attraktivt för nya investeringar krävs ett helhetsperspektiv samt en samordning mellan olika politikområden. En samlad strategi för industrin kan göra att teknikföretag kan fortsätta att bidra till arbetstillfällen, tillväxt och export – vilket är förutsättningar för välstånd i Sverige. Långsiktiga och stabila blocköverskridande villkor bör eftersträvas för att attrahera och behålla företagens investeringar och verksamheter i landet. Resultatet, i form av produkter, tjänster och produktion, ska inte styras av staten, utan är tveklöst en uppgift för industrin.

Därför arbetar Teknikföretagen för:

• Goda förutsättningar för global konkurrenskraft

• Konkurrenskraftig arbetsmarknad

• Investeringar i samhällets mjukvara – utbildning och forskning

• Investeringar i samhällets hårdvara – energi och transportinfrastruktur

Du kan ladda ner det näringspolitiska programmet här. Det går även att beställa den som trycksak via info@teknikforetagen.se.