En industristrategi för arbete och välstånd 2016

Publicerad 1 februari 2016 Kontaktperson: Amelie von Zweigbergk

2015 tog Teknikföretagen, tillsammans med sina medlemmar, fram ett förslag på en industristrategi. Innehållet är inom områden som vi anser vara viktigast för att teknikföretag ska starta, växa och stanna i Sverige. Vi har nu uppdaterat den i 2016 års version och också valt att fokusera på digitaliseringens betydelse för industrins förnyelse och företagens internationella konkurrenskraft.

 

En samlad strategi för industrin kan göra att teknikföretag kan fortsätta att bidra till arbetstillfällen, tillväxt och export – förutsättningar för välstånd i Sverige. Långsiktiga och stabila blocköverskridande villkor bör eftersträvas för att attrahera och behålla företagens investeringar och verksamhet i landet. Resultatet, i form av produkter, tjänster och produktion, ska inte styras av staten, utan är tveklöst en uppgift för industrin.

Teknikföretagens förslag till industristrategi syftar till att utifrån ett helhetsperspektiv presentera åtgärder som företag, regering och riksdag bör vidta för att vässa svensk industri i den globala konkurrensen.