Teknikavtalet IF Metall gäller för all service och underhåll

Publicerad 23 april 2013 Senast uppdaterad 1 november 2014

I en ny dom från Arbetsdomstolen konstateras att Teknikavtalet IF Metall gäller för verksamheten i ett bolag som bedriver verksamhet inom service, underhåll och försäljning av skogsmaskiner.

Teknikavtalet IF Metall är det mest omfattande kollektivavtalet för arbetare inom industrin och omfattar förutom tillverkning och därmed sammanhängande verksamhet även bland annat utveckling, försäljning, service och underhåll. Foto: Eva Lindblad

Ett bolag som sedan mer än 40 år är medlem i Teknikföretagen har ett helägt dotterbolag som tidigare var medlem i Motorbranschens Arbetsgivareförbund och tillämpade deras kollektivavtal. När även dotterbolaget blev medlem hos Teknikföretagen sade man upp motorbranschavtalet och började också använda teknikavtalen när det tidigare avtalet löpt ut.

Moderbolaget tillverkar skogsmaskiner och tillhörande utrustning medan dotterbolaget sköter eftermarknad, det vill säga service och underhåll, samt återförsäljning av moderbolagets skogsmaskiner.

Teknikavtalet IF Metall är det mest omfattande kollektivavtalet för arbetare inom industrin och omfattar förutom tillverkning och därmed sammanhängande verksamhet även bland annat utveckling, försäljning, service och underhåll. Antalet produktområden inom avtalets tillämpningsområde är mycket stort och skogs- och jordbruksmaskiner är sedan gammalt ett sådant produktområde.

Ingen inskränkning i Teknikavtalet IF Metalls tillämpningsområde

IF Metall ansåg att motorbranschavtalet skulle tillämpas på verksamheten trots att företaget var medlem hos Teknikföretagen, varför ärendet togs upp i Arbetsdomstolen. Frågan som kom att prövas var om verksamhet som avsåg service, underhåll och försäljning av just motorfordon var undantagen från teknikavtalets tillämpningsområde. IF Metall hävdade bland annat att Verkstadsföreningen (Teknikföretagen) och Metall (IF Metall) 1932 hade träffat en överenskommelse om att bilverkstäder – och därmed skogsmaskiner, skulle undantas från verkstadsavtalets område. 

Arbetsdomstolens konstaterade att överenskommelsen från 1932 inte innebar att verksamhet avseende sådana skogsmaskiner och aggregat som dotterbolaget arbetar med och som för övrigt ännu inte fanns vid tidpunkten för uppgörelsen, skulle vara undantagen från Teknikavtalet IF Metalls tillämpningsområde.

Av domen kan slutsatsen dras att det inte finns någon inskränkning i Teknikavtalets IF Metalls tillämpningsområde avseende motorfordon. Att ett företag tidigare tillämpat ett annat avtal hindrar inte att även Teknikavtalet IF Metall är tillämpligt på företagets verksamhet.

En utförligare kommentar till domen finns att ladda ner till höger på sidan.