Nominera nu!

Framtidspriset instiftades utifrån en stark övertygelse att Sverige behöver fler entreprenöriella initiativ från unga innovatörer!

Priset instiftades 2012 av Svensk Energi, Swedbank, Teknikföretagen och Världsnaturfonden WWF. Syftet var, och är, att stimulera unga människors intresse och nyfikenhet för att lösa framtidens utmaningar. Grundarna tror att Sverige behöver fler hållbara, entreprenöriella och innovativa initiativ från unga människor för att möta framtidens utmaningar och ta vara på framtidens möjligheter. Priset ska också främja synligheten för dessa initiativ i samhällsdebatten.

Teknikforetagen Swedbank Wwf Svensk Energi
Prize

Om priset

Framtidsprisets grundare instiftade priset utifrån en stark övertygelse att Sverige behöver fler hållbara, entreprenöriella och innovativa initiativ från unga människor. Det kan exempelvis handla om att banden mellan akademi och näringsliv stärks genom att ett examensarbete leder till ett nystartat företag, eller att en ny idé löser en samhällsutmaning – stor som liten.

Vem kan vinna

Priset tilldelas person/personer som visat goda entreprenöriella och innovativa egenskaper och/eller utvecklat hållbara innovationer som bidrar till positiv samhällspåverkan och skapar lösningar på framtidens utmaningar och/eller tar till vara på en möjlighet ingen sett innan.

Finansiärer

Swedbank, Svensk Energi, Teknikföretagen, Världsnaturfonden WWF

Utformning

Pristagaren får, förutom ära och berömmelse, ett stipendium på 100 000 SEK, för studieresa, personlig utveckling och förkovran inom sitt gebit. Priset delas ut en gång om året i Almedalen.

När/Var/Hur?

Priset delas ut en gång om året under Almedalsveckan.

Yell

Tidigare vinnare

2014 Swedish Algae Factory

2014 års pris gick till Sofia Allert och Hannes Livian, grundare av Swedish Algae Factory

Motivering

Sofie Allert och Hannes Livian är två lysande exempel på hur viktigt det är att unga entreprenörers intresse och nyfikenhet tas om hand. Via Chalmers School of entrepreneurship är de, tillsammans med Encubator och forskargruppen vid Chalmers, grundare till Swedish Algae Factory som med hjälp av ny teknik har de tagit fram ett långsiktigt bränslealternativ som kan vara gångbart i hela världen. Swedish Algae Factory är inte bara ett exempel på ett hållbart, långsiktigt företag som är en del av lösningen på urbaniseringens utmaningar, det visar också hur viktig kopplingen är mellan akademi och näringsliv.

Läs mer om Swedish Algae Factory: www.swedishalgaefactory.com

2013 Business Challenge

2013 års pris gick till Camilla Ljunggren, grundare av Business Challenge

Motivering

Camilla Ljunggren har med sin bakgrund som entreprenör och UF-företagare förstått att idéerna, drivet och framåtandan redan finns hos många unga – det som behövs för att idéer ska kunna omsättas till riktiga företag är kunskapstradering mellan generationer, kvalificerad coachning och sammanhang. Det sistnämnda är precis vad Business Challenge erbjuder – till alla sorters nystartade företag startade av unga; många med teknik – och miljöprofil. Camilla Ljunggrens initiativ är inte bara ett levande exempel på hur man tjänar pengar på en idé – det är också ett unikt koncept med stor framtidspotential”.

Läs mer om Business Challenge: www.businesschallenge.se

2012 ngenic

2012 års pris gick till Fredrik Fernlund, Olle Lindblom och Einar Persson, grundare av ngenic.

Motivering

Innovativa, entreprenöriella och välutbildade unga människors svar och lösningar på framtidens frågor och utmaningar måste tas till vara. Det är därför med stark framtidstro vi i år tilldelar ngenics grundare Framtidspriset. I tider av hårdnande global konkurrens är sambandet mellan akademi och näringsliv viktigare än någonsin att belysa och stärka. Detta har grundarna av ngenic förtjänstfullt givit ett mycket gott exempel på.

Läs mer om ngenic: www.ngenic.se

EPiTrace logger