Teknikföretagens arbetsrättsdagar 2015

Publicerad 25 juni 2015 Kontaktperson: Britt-Marie Nordin

Varje höst genomför Teknikföretagen en arbetsrättsdag för våra medlemsföretag. Det är en möjlighet för dig att vara uppdaterad på arbetsrätt- och arbetsmiljöområdet, att ställa frågor till våra experter och utbyta erfarenheter i branschen.

Tema Uppsägning personliga skäl och avskedande
Vi har alltid ett aktuellt tema vi fördjupar oss i. I år är det frågor kring uppsägning personliga skäl och avskedande. Under dagen tar vi upp den rättsliga bedömningen och den praktiska hanteringen av till exempel anställdas misskötsamhet. Situationer som ofta upplevs tunga och svåra att överblicka och hantera.

När kan det finnas saklig grund för uppsägning respektive grund för avskedande i grova fall? Vi fokuserar på regelsystemet och den rättsliga grunden med vår stora erfarenhet från förhandlingar och domstol belyser vi fallgropar och avvägningssituationer.

Under arbetsmiljö kommer vi att berätta om nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt riskbedömning vid förändring av verksamhet.
Du får också en uppdatering på andra viktiga nyheter inom arbetsmiljö och arbetsrätt.

Vi vänder oss till dig som arbetar med personalfrågor i något av våra medlemsföretag.

Anmälan

Anmälan