Semester

Rätten till betald semester framgår av semesterlagen. Särskilt när det gäller beräkningen av semesterlön kompletterar och ersätter våra kollektivavtal stora delar av semesterlagen för arbetare respektive tjänstemän.