Ledighet

Det finns en rad lagar som ger den anställde rätt att vara ledig från arbetet så som till exempel för föräldraledighet, studieledighet och ledighet för facklig verksamhet.

Dessutom ger kollektivavtalen rätt till ytterligare ledighet, till exempel permission och kompensationsledighet. Vid kollektivavtalad deltidspension regleras anställningen om, se Upphörande av anställning.