Dataskydd- och integritetsfrågor

Inför, under och även efter anställning blir olika integritetsfrågor aktuella så som hantering av personuppgifter, kameraövervakning, genomförande av tester eller säkerhetsprövning med mera.