Anställning

Arbetsgivaren har normalt rätt att anställa vem den vill bland de sökande, men får självklart inte diskriminera eller förbise någon tidigare anställd som har företrädesrätt till återanställning.

Huvudregeln är tillsvidareanställning om man inte kommer överens om visstidsanställning. Den som påstår att en anställning är tidsbegränsad måste vara beredd att visa detta.

Det finns mer information om anställning, t ex mallar och blanketter som du kommer åt om du är inloggad.