Arbetstid

Frågan om arbetstidens längd och förläggning aktualiseras ständigt.. Företagen å ena sidan eftersträvar ökad flexibilitet i arbetstidsförläggningen för att kunna möta variationer i efterfrågan samt en utökad driftstid för en allt dyrare maskinutrustning. De anställda å andra sidan önskar kortare arbetstid samt ett mera individuellt inflytande över förläggningen av arbetstidsförkortningen.

Arbetstidslagen är dispositiv. För medlemmar i Teknikföretagen har den helt ersatts av våra kollektivavtal. Dessutom finns regler i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetstidsregler bland annat för minderåriga, se vidare under fliken arbetsmiljö. Dessa regler gäller även för teknikföretag. 

För att komma åt all information inom området behöver du vara medlem i Teknikföretagen och ha ett webbkonto.

Skaffa webbkonto här >>>